Isnin, 2 Ogos 2010

Moulay Al-Arabi Al-DarqawiMenurut As-Syeikh Muhammad Bin Muhammad Makhluf, di dalam kitabnya Syajaratul Nur, nama penuhnya ialah : Abu Abdullah Muhammad Al-Arabi bin Ahmad Al-Darqawi Al-Hasani. Sementara menurut pendapat yang lain, namanya ialah Abu Hamid Al-Arabi bin Ahmad bin Husin Al-Darqawi. Nama nisbahnya “Al-Hasani” itu menunjukkan bahawa beliau dari keturunan Saidina Ali bin Abi Talib melalui anakandanya Saidina Hasan R.A. Perkataan moulay berasal dari maulai, yang bererti “ tuanku” atau “pelindungku” atau “ penaungku” ialah suatu gelaran yang terpakai di negeri Maghribi bagi seseorang yang dari keturunan Rasulullah S.A.W. Moulay Al-Arabi Al-Darqawi di lahirkan di kalangan kabilah Zarwal. Di kawasan pergunungan di sebelah utara kota Fez, di mana kaum keluarganya telah bertapak semenjak turun-temurun lamanya.

Tarikh kelahirannya tiadalah di ketahui dengan pasti, tetapi di anggarkan tahun 1150H, bersamaan 1737 M. Beliau wafat pada tahun 1239 Hijriah bersamaan 1823 M, dalam lingkungan usia 80an tahun. Beliau mengambil Tarekat Syazalliah daripada Moulay Abu Hasan Ali, yang bergelar Al-Jamal, dan menjadi pengganti syeikhnya pada tahun 1193 Hijriah bersamaan 1779 M.

Ramai pula yang menerima tarekat dan berkat daripada moulay Al-Arabi dan memperoleh manfaat dengannya dengan izin Allah. Di antaranya ialah anakandanya sendiri, Muhammad Al-Toyyib Al-Darqawi yang wafat pada tahun 1287 Hijriah bersamaan 1870 M , As-Syeikh Al-Barkat Ali, Abu Abdullah Muhammad bin Hamzah Zafar Al-Madani ( pengasas tarekat Darqawiyyah Syazalliyah cawangan Madinah), Abu Abbas Ahmad Zauyatan, Muhammad bin Abdul Qadir, Abu Yakza Al-Mahaji dan Abu Abdullah Omar bin Muhammad Al- Harak.

Menurut Sidi Ahmad bin Ajibah, Syeikhnya, Moulay Muhammad Al-Bouzaidi, adalah murid bagi Moulay Al-Arabi Al-Darqawi dan Ibnu Ajibah R.A, memanggil Moulay Al-Arabi Darqawi di dalam kitabnya itu dengan gelaran “ Syaikhu-Syaikhina” yakni “ Syeikh bagi syeikh kami”.
Pengarang kitab Syajaratul Nur Al- Zakiyyah mensifatkan Moulay Al-Arabi Darqawi, sebagai pembawa panji2 tarekat Syazalliah pada zamannya, ustaz bagi beberapa banyak ustaz pada masanya, Syeikh yang terbesar, orang yang mengenal Allah, yang paling masyhur, alim lagi beramal dengan ilmunya, wali Allah yang sampai kepada makrifat yang sempurna, adalah dia dari kalangan lelaki yang sempurna lagi ajaib halnya.

Dikatakan,bahawasanya pengaruh rohaniah Moulay Al-Arabi mendatangkan suatu perkembangan besar terhadap tasauf dan kebangkitan kembali kehidupan rohaniah di negeri Maghribi(Morocco),Al Jazair dan beberapa buah negeri lain.Beberapa orang murid Moulay Al-Arabi Al-Darqawi yang mengambil tarekat secara langsung daripadanya,kemudianya telah menjadi masyaikh yang kenamaan dan menubuhkan cawangan2 baru pada tarekat Darqawiah Syazalliah.

Pertumbuhan cawangan2 baru ini tiada bererti penyelewengan daripada tarekat yang asal dan tiada pula bererti perpecahan.Hanya ia timbul dengan munculnya seseorang syeikh yang baru yang memperbaharui atau mendatangkan penyesuaian pada kaifiatnya,tanpa mengubah2 ajaran atau qawaid asal tarekat itu.Semua cawangan baharu bagi tarekat Darqawiah ini dikenali sebagai Darqawi,sementara Moulay Al-Arabi Al-Darqawi R.A dirujuk dengan gelaran “Syeikh Masyasyikhina” yakni (“Syeikh bagi syeikh2 kami”).

Tarekat Darqawiah ini diperkembangkan oleh para murid Moulay Al-Arabi di Tunais,Al- Jazair,Libya,Mesir,Madinah Al Munawarah ,Lebanon,Syria,Turki,Habsyah,Mozambeew, Yaman,Palestin,Jordan,Silon,bahkan sampai terdapat pengikut2nya sekarang di Eropah.
Di antara sumbangan terbesar Moulay Arabi Al-Darqawi ialah surat2 beliau kepada anak muridnya yang mengandungi nasihat2 berbentuk kerohanian yang kini sudah di salin dan di cetak oleh muridnya dan beberapa orang yang terbabit. Suratnya di cetak banyak kali di kota Fez dengan chop batu. Surat ini masih di baca di zawiyah2 tarekat Darqawiyyah dengan syarahnya. Kandungannya membicarakan tentang kaifiat mujahadah untuk memdampingkan diri ke hadrat Allah Taala. Mengenal nafsu dan ruh, mengenal selok belok nafsu dan cara2 mengatasi gangguan nafsu dan syaitan dan beberapa sudut makrifat. Analisanya terhadap sakit jiwa dan pengubatannya secara rohaniah adalah lebih tepat dan mengatasi mana-mana huraian yang terdapat di dalam sikologi moden yang bersifat sekular.
Tentang surat moulay Al-Arabi Al-Darqawi ini, syeikh Muhammad bin Muhammad Makhluf menyatakan di dalam kitabnya Syajaratul Nur Al-Zakiyyah, : “Dan risalah-risalahnya itu teredar di kalangan manusia, baginya pada risalah-risalah itu terdapat nafas yang di berkati lagi luhur”.
Semoga Allah memberi manfaat kepada kita semua melalui berkatnya. InsyaAllah.
Wallahualam..

1 ulasan:

elfizonanwar berkata...

APAKAH ADA KETURUNAN AHLUL BAIT?

Dlm Al Quran yang menyebut 'ahlulbait', rasanya ada 3 (tiga) ayat dan 3 surat.

1. QS. 11:73: Para Malaikat itu berkata: "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlulbait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah".

Ayat ini jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, maka makna 'ahlulbait' adalah terdiri dari isteri dari Nabi Ibrahim.

2. QS. 28:12: Dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusukan(nya) sebelum itu; maka berkatalah Saudara Musa: 'Maukahkamu aku tunjukkan kepadamu 'ahlulbait' yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?

Ayat ini jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, maka makna 'ahlulbait' adalah meliputi Ibu kandung Nabi Musa As. atau ya Saudara kandung Nabi Musa As.

3. QS. 33:33: "...Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu 'ahlulbait' dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".

Ayat ini jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya QS. 33: 28, 30 dan 32, maka makna para ahlulbait adalah para isteri Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan ditinjau dari sesudah ayat 33 yakni QS. 33:34, 37 dan 40 maka penggambaran ahlulbaitnya mencakup keluarga besar Nabi Muhammad SAW. para isteri dan anak-anak beliau.

Jika kita kaitkan dengan makna ketiga ayat di atas dan bukan hanya QS. 33:33, maka lingkup ahlul bait tersebut sifatnya menjadi universal terdiri dari:

1. Kedua orang tua Saidina Muhammad SAW, sayangnya kedua orang tua beliau ini disaat Saidina Muhammad SAW diangkat sbg 'nabi' dan rasul sudah meninggal terlebih dahulu.

2. Saudara kandung Saidina Muhammad SAW, tapi sayangnya saudara kandung beliau ini, tak ada karena beliau 'anak tunggal' dari Bapak Abdullah dengan Ibu Aminah.

3. Isteri-isteri beliau.

4. Anak-anak beliau baik perempuan maupun laki-laki. Khusus anak lelaki beliau yang berhak menurunkan 'nasab'-nya, sayangnya tak ada yang hidup sampai anaknya dewasa, sehingga anak lelakinya tak meninggalkan keturunan.

Bagaimana tentang pewaris tahta 'ahlul bait' dari Bunda Fatimah?. Ya jika merujuk pada QS. 33:4-5, jelas bahwa Islam tidaklah mengambil garis nasab dari perempuan kecuali bagi Nabi Isa Al Masih yakni bin Maryam.

Lalu, apakah anak-anak Bunda Fatimah dengan Saidina Ali boleh kita anggap bernasabkan kepada nasabnya Bunda Fatimah?. ya jika merujuk pada Al Quran maka anak Bunda Fatimah dengan Saidina Ali tidaklah bisa mewariskan nasab Saidina Muhammad SAW.

Bagaimana Saidina Ali bin Abi Thalib, anak paman Saidina Muhammad SAW, ya jika merujuk pada ayat-ayat ahlul bait pastilah beliau bukan termasuk kelompok ahlul bait. Jadi, anak Saidina Ali bin Abi Thalib baik anak lelakinya mapun perempuan, otomatis tidaklah dapat mewarisi tahta 'ahlul bait'.

Kesimpulan dari tulisan di atas, maka pewaris tahta 'ahlul bait' yang terakhir hanya tinggal bunda Fatimah. Berarti anaknya Saidina Hasan dan Husein bukanlah pewaris tahta AHLUL BAIT.

Catat Ulasan

Design by Abdul Munir Visit Original Post Islamic2 Template